Có nhiều tiên gọi khác nhau nhưng được hiểu cùng một ý nghĩa: Bình ắc quy xe nâng điện, bình điện xe nâng, ắc quy xe nâng điện, bình xe nâng điện, tuy có tên gọi khác nhau nhưng ý nghĩa là một. đây là phần cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống của e nâng điện: Động cơ, đèn, còi, xi nhan,....